Glos med ES

adrenergiczny adrenérgico
aerozol do nosa, nebulizator, pompka rozpylająca aerosol nasal (m) / nebulizador nasal
alergia alergia (f)
alergia na którykolwiek ze składników alergia a cualquier de los componentes
amputacja amputación
analiza moczu análisis de orina
angina anginas
aparat ortodontystyczny aparato de ortodoncia
astma asma (f)
atak nerwowy crisis nerviosa
atak serca infarto
atak serca (pot.) ataque cardíaco
bąbel flictema
bąbel, pęcherz na skórze ampolla
badania nieinwazyjne examen no invasivo
badanie examen
badanie czynnościowe examen funcional
badanie fizykalne exploración física
badanie ostrości wzroku prueba de graduación de la vista
basen (w szpitalu) cuña
bazpłodność esterilidad
bezechowy anecoico
bezgorączkowy afebril
białaczka leucemia
bić, uderzać, tętnić, pulsować (m.in. o sercu) latir
bicie (rytm) serca ritmo cardíaco (m), latido del corazón
biegunka diarrea
blizna cicatriz
błona śluzowa mucosa (nasal)
błona śluzowa górnych dróg oddechowych mucosa de las vías resporatorias altas
błona śluzowa nosogardła mucosa de la nasofaringe
ból dotkliwy, ostry dolor agudo
bół kłujący dolor punzante
ból kręgosłupa raquialgia
ból piekący dolor quemante / urente
ból promieniujący dolor irradiante
ból przeszywający dolor lacerante
ból pulsujący dolor pulsátil
ból stawów artalgia
ból świdrujący, przeszywający, przenikający dolor penetrante
ból tępy dolor sordo
ból/ piekący ból/ uczucie pieczenia / swędzenie escozor
bóle pooperacyjne dolores postoperatarios
bóle poporodowe dolores de posparto
bolesne miesiączkowanie dismenorrea
bronchodylator andrenergiczny, lek rozszerzający oskrzela broncodilatador adrenérgico (m)
brzemienna, w ciąży encinta
brzuch miękki, bez oporów patologicznych abdomen blando depresible
butelka frasco
butelka z kroplomierzem frasco cuentagotas (m)
butelka z pompką dawkującą frasco con bomba dosificadora
Ca-antagoniści bloqueadores de canales de calcio
cała powierzchnia błony śluzowej toda la superficie de la mucosa
całkowita dawka dosis total
cesarskie cięcie cesárea
cewka moczowa uretra
cewnik moczowodowy catéter uretral
cewnikowanie cataterismo
chlorek cloruro
chlorek benzalkoniowy cloruro de benzalconio (m)
chlorek sodu cloruro sódico
chlorowodorek clorohidrato
chlorowodorek ksylometazoliny xilometazolina clorhidrato
cholesterol colesterol
choroba enfermedad
choroba / uszkodzenie serca / schorzenia serca afección cardiaca
choroba Heinego i Medina parálisis infantil / poliomielitis
choroba jednonaczyniowa enfermedad de un solo vaso
choroba morska mareo
choroba podostra enfermedad subaguda
choroba serca enfermedad cardíaca (f)
choroba tarczycy enfermedad del tiroides (f)
choroba trójnaczyniowa enfermedad de tres vasos
choroba układu krążenia enfermedad circulatoria
choroba wielonaczyniowa enfermedad multivaso
choroba wieńcowa (CAD) cardiopatía isquémica / enfermedad coronaria / estenosis coronaria / insuficiencia mitral
chrząstka cartílago
ciąża embarazo
cienki, długi nos nariz afilada
cierpiący z powodu sufrido por causa de
cierpieć (na chorobę) padecer (una enfermedad)
ciśnienie tensión
ciśnienie rozkurczowe tensión diastólica
ciśnienie skurczowe tensión sistólica
ciśnienie tętnicze krwi presión arterial, presión sanguínea
Co to jest…? propiedades/ actividad
cofnięte czoło frente deprimida
cofnięty podbródek mentón retraído
cuello szyjka (zęba)
cukrzyca diabetes (f)
cukrzyk diabético
czaszka cráneo
czerwone krwinki glóbulos rojos
czkawka hipo
czopek doodbytniczy supositorio
czopek dopochwowy óvulo vaginal
czynnik o właściwościach agente con propiedades
czynnik, środek; odczynnik agente / sustancia
czynności rzęsek funciones de los cilios
czyrak forúnculo
dalekowzroczność hipermetropía
data oparacowania ulotki fecha de elaborar el prospecto
data ostatniej miesiączki FUR
data ważności fecha de caducidad / validez
dawka dosis (f)
dawka preparatu dosis del preparado
dawka przekraczająca dawkę zalecaną dosis superior a la recomendada
dawka przypominająca dosis de recuerdo
dawkowanie posología
depresant (grupa środków psychoaktywnych oddziałujących na O.U.N.) / środek obniżający/zmniejszający … depresor
depresja depresión
dla niemowląt i małych dzieci infantil
dławienie opresión
długotrwałe stosowanie / leczenie tratamiento continuado
dłużej niż wskazuje data ważności después de la fecha de validez
dobry stan ogólny BEG
dobrze tolerowany bien tolerado
dostępny w następujących opakowaniach formas de presentación
doustny środek antykoncepcyjny contraceptivo oral
dożylny intravenoso
drażetka gragea
drenaż wydzielin przy zapaleniu zatok / udrożnienie kanałów zatokowych drenaje de las secreciones en las sinusitis
dreszcze escalofríos
drętwienie entumecimiento
drgawki convulciones
drogi oddechowe vías respiratorias
drogi żółciowe vía biliar
drżenie temblor
dur brzuszny fiebre tifoidea
duszenie się ahogo / sofocación / sofoco
duszność disnea
dwunastnica duodeno
dwuwodorofosforan sodu dwuwodny fosfato monosódico dihidratado
dyfteryt (błonnica) difteria
dysk międzyżebrowy disco intervertebral
działać miejscowo producir efectos locales
działania niepożądane reacción adversa (f) / efectos colaterales / efectos no deseados
działanie efecto / acción
działanie obkurczające naczynia krwionośne efecto vasoconstrictor
działanie Orivinu acción de Otrivin
działanie przeciwdławicowe efecto antianginoso
działanie przeciwniedokrwienne efecto anti-isquémico
dziąsło encía
dżuma peste
edetynian disodu edetato disódico
edetynian sodu edetato disódico
efekty niepożądane efectos secundarios
efekty uboczne efectos colaterales / secundarios
elektrowstrząsy electrochoques
emalia zębna, zębina dentina
epilepsja, padaczka epilepsia / gota coral
erytrocyty eritrocitos
farmaceuta farmacéutico
farmakoterapia farmacoterapia
formuła nawilżająca hidratante (propiedad) / fórmula hidratante (f)
fosforan fosfato
fosforan disodu dwunastowodny fosfato disódico dodecahidratado
fosforan sodu dwuwodny fosfato monosódico dihidratado
gabinet lekarski consultorio
gabinet zabiegowy sala de curas
gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej (Cx) rama circunfleja de arteria coronaria izquierda
gałąź przednia zstępująca (LAD) rama anterior descendente
gardło garganta
gaza higroskopijna gasa hidrófila
gaza opatrunkowa gasa aséptica para vendajes
gips escayola
glukoza / cukier glucosa
górne drogi oddechowe vías respiratorias altas (f)
gotowa do dalszego używania preparado para el siguiente uso
grasica timo
gruczoł glándula
gruczoł dokrewny glándula de secreción interna
gruczoły potowe glándulas sudoríparas
gruźlica tuberculosis
grzybica micosis
guz chichón
guzek tętniący, tętniak masa pulsatil
haczykowaty nos nariz corva
halucynacja alucinación
hartowanie przez niedokrwienie precondicionamiento isquémico
hemodializa hemodialisis
historia (choroby) historial de
hypromeloza metilhidroxipropilcelulosa
IMAO, IMAO-I (Inhibitory monoaminooksydazy) [grupa związków stosowanych w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego] IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa)
incydenty sercowo-naczyniowe incidentes cardiovasculares
infekcja górnych dróg oddechowych resfriado nasal
inhibitor monoaminooksydazy inhibidor de la monoaminooxidasa
inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
inkubator incubadora
interakcje / stosowanie innych leków incompatibilidades (f)
iwabradyna ivabradina
izba przyjęć registro
jajnik ovario
jajowód oviducto / trompa de Falopio / trompa uterina
Jak przechowywać?/ sposób przechowywania conservación
Jak stosować …?/ dawkowanie posología / normas para la correcta administración del preparado/ dosificación
jama cavidad
jama nosowa fosa nasal (f) / cavidad nasal
jaskra glaucoma (m)
jelito intestino
jelito kręte ileón
jelitowy intestinal
jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów si aparece cualquiera de los síntomas
jodyna yodo
kamica nerkowa litiasis / mal de piedra
kamica żółciowa colelitiasis
kamień nazębny sarro dental
kamienie nerkowe cálculos renales
kanał potasowy canal K-ATP
kanał wapniowy canal cálcico
kark cerviz / nuca / pescuezo
karmić piersią amamantar
kaszel suchy tos ineficaz / no productiva / seca
kaszel wilgotny tos eficaz / productiva
katar catarro (m) / constipado
katar sienny resfriado nasal / rinitis alérgica (f) / fiebre del heno
kciuk pulgar
Kiedy używać preparatu…? indicaciones
kieł colmillo
kielichowo-miedniczkowy pielocalicial
koklusz tos ferina / coqueluche
kolano rodilla
kolka cólico
kompres compresa
kończyna extremidad
koronarografia coronariografía
korowo-rdzeniowy córticomedular
korowy cortical
kość biodrowa hueso ilíaco
kość jarzmowa hueso cigomático
kość łokciowa cúbito
kość miedniczna hueso coxal
kość ogonowa cóccix / rabadilla
kość promieniowa radio
kość ramieniowa húmero
kość skokowa astrágalo
kość strzałkowa peroné
kość udowa fémur
kostka tobillo
kostnica tanatorio
kręgi vértebras
kręgosłup columna vertebral / espina dorsal
krople gotas
krople do nosa / lek (środek) udrażniający nos / lek obkurczający naczynia krwionośne błony śluzowej nosa descongestionante nasal / gotas (nasales) (f)
krople roztworu gotas de la solución
kroplomierz frasco cuentagotas
kroplówka gota a gota (el) [transfusión…]
krótkowzroczność miopía
krtań laringe
krwawa biegunka disentería
krwawienie derrame sanguíneo
krwotok hemorragia
krztusiec tos ferina
krzywica raquitismo
ksylometazolina xilometazolina (f)
ksylometazoliny chlorowodorek xilometazolina (DCI) clorhidrato (f)
kurcz calambre
kurczliwość serca contractilidad
kwarantanna cuarantena
kwasy tłuszczowe ácidos grasos
leczenie tratamiento (m)
leczenie hormonalne endocrinoterapia
leczenie inwazyjne tratamiento invasivo
leczenie metaboliczne tratamiento metabólico
leczenie objawowe / symptomatyczne terapéutica sintomática (f)
lędźwiowy lumbar
lek dostępny bez recepty sin receta médica
lek moczopędny diurético
lek przeciw kaszlowi antitusígeno
lek przeciwastmatyczny leki astmatyczne medicamento contra el asma
lek przeciwbólowy analgésico
lek przeciwgorączkowy antipirético
lek przeciwzakrzepowy anticoagulante
lek uspokajający, uśmierzający sedante / tranquilizante
lek wykrztuśny expectorante
lek znieczulający anestético
lekarz dyżurny médico de guardía
leki antydepresyjne medicamentos contra la depresión
leki rozkurczajace oskrzela (działające na receptory B-adrenergiczne) broncodilatadores adenérgicos
leki rozszerzające oskrzela z grupy agonistów receptorów β2-adrenergicznych medicamentos contra el asma del tipo denominado <broncodilatadores adrenérgicos>
lewa komora ventrículo izquierdo
lewa tętnica wieńcowa arteria coronaria izquierda
lewatywa lavativa
leżeć w łóżku guardar cama
liszaj, egzema; podbrzusze, łono; podbicie stopy empeine
liszaj, opryszczka herpes (l.mn.)
łojotok seborrea
łokieć codo
łopatka omoplato
łuszczyca psoriasis
łzawienie lagrimeo
macica útero
malaria paludismo
małżowina nosowa cornete nasal
marskość wątroby cirrosis hepática
martwica necrosis
maść, balsam ungüento
mdłości /wymioty / nudności náuseas
medycyna oparta na faktach (EBM) medicina basada en la evidencia
mentolowy mentol
metylohydroksypropyloceluloza metilhidroxipropilcelulosa (f)
miażdżyca ateroesclerosis / esclerosis
miazga zęba pulpa dentaria
miednica pelvis
Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona (INN – International Nonpropietary Name) DCI (Denominación Común Internacional)
miejsce niedostępne dla dzieci fuera del alcanze de los niños
miejsce niewidoczne dla dzieci fuera de la vista de los niños
miejsce podania lugar de aplicación
miejscowy, lokalny tópico
mięsień czworoboczny músculo trapecio
mięsień dwugłowy ramienia biceps braquial
migdałki amígdalas
migrena jaqueca
migrena migraña
migrena / ból głowy cefalea (f)
moczowód uréter
mogą wystąpić niepożądane efekty uboczne se han manifestado los efectos colaterales
mostek esternón
móżdżek cerebelo
mrowienie hormigueo
myocardium miocardio
nacisnąć pompkę apretar la bomba
naczynia krwionośne vasos sanguíneos (m)
nadbrzusze epigastrio
nadciśnienie tętnicze hipertensión arterial (HTA)
nadczynność tarczycy / choroba tarczycy hipertiroidismo (m) / enfermedad del tiroides
nadgarstek carpo
nadmanganian potasu permanganato potásico
nadmierne stosowanie aplicación excesiva
nadpobudliwość hiperemotividad
nadwrażliwość na substancje hipersensibilidad a las sustancias
nadzór lekarza vigilancia médica
nakłucie paracentesis
nałożyć nasadkę poner la tapa
narkoza anestesia general
nasada nosa puente de la nariz
nasadka tapa
nasierdzie epicardio
nasilenie objawów intensificación de síntomas (f) / aumento de los síntomas
nasycenie saturación
nawilżający hidratante
nawracanie objawów reaparición de síntomas (f)
nawrót choroby recaída / recidiva
nerek renal
nerka riñon
nerwoból neuralgia
nie należy stosować no debe emplearse / contraindicaciones
nie przekraczać całkowitej dawki /  zalecanej dawki no emplear a dosis superiores a las totales
niedokrwienie isquemia
niedrożność nosa / zatkany nos taponamiento de la nariz (sensación de taponamiento) / congestión nasal (f)
niepokój ansiedad / zozobra
niepożądane efekty uboczne efectos secundarios/reacciones adversas/ efectos colaterales
nieregularne bicie serca / nieregularny puls irregularidad del pulso
niestrawność indigestión
niewielkie działania niepożądane insignificantes efectos no deseados
niewydolność insuficiencia
niewydolność nerek insuficiencia renal
niewydolność wątroby insuficiencia hepatica
niezgodność (leków) incompatibilidad
nieżyt jelit enteritis
nieżyt nosa rinitis (crónica) / resfriado nasal
nieżyt żołądka gastritis
niskie czoło frente baja
nitraty / azotany nitratos
normocoloreado NC
nos nariz
nosogardło (jama nosowo-gardłowa) / część nosowa gardła nasofaringe, epifaringe (f) (łac. epipharynx lub nasopharynx)
nosowy nasal
nosze, leżanka camilla
nowotwór neoplasma
nowotwór, guz tumor
nozdrze ventana de la nariz
nudności/zawroty głowy mareos
numer przebiegu choroby NHC
o dobrej perfuzji perfundido (bien ~)
O.U.N. (Ośrodkowy Układ Nerwowy) S.N.C. (Sistema Nervioso Central)
OB, opad VSG
objaw síntoma (m)
objawowy sintomática
obkurczający naczynia krwionośne miejscowo vasoconstrictor tópico
obkurczanie naczyń vasoconstricción
obojczyk clavícula
obraz kliniczny /badanie kliniczne cuadro clínico
obrona mięśniowa defensa muscular
obrzęk edema (m) / tumefacción
obrzęk błony śluzowej / przekrwienie błony śluzowej congestión de la mucosa
obrzęk, obrzmienie hinchazón
obrzęk/niedrożność nosa congestión nasal
oczyścić nos limpiar la nariz
odblokowywać zatkany nos aliviar la molesta sensación de taponamiento de la nariz
odbytnica recto
odcinek proksymalny segmento proximal
odcisk (na stopie) callo
oddychanie respiración
oddychanie przez nos respiración nasal
oddział intensywnej terapii unidad de cuidados [vigilancia intensiva] intensivos
oddział wewnętrzny medicina interna
odgałęzienie bifurcación
odleżyna decúbito
odmrożenie sabañón / perniosis
odra sarampión
odruch Babińskiego reflejo cutáneo-plantar (RCP)
odruch ścięgnisty ROT (reflejo osteotendinoso)
odwadnianie, drenaż, sączkowanie, drenowanie, odsączanie drenaje
odzyskać przytomność recobrar el conocimiento
okład cataplasma
okolica boczna lewa región lumbar izquierda
okolica boczna lewa (część brzucha) flanco izquierdo
okolica okołopępkowa nivel periumbilical
okolica pachwinowa lewa fosa Ilíaca izquierda (FI)
okolica podżebrowa lewa hipocondrio izquierdo
omdlenie desfallecimiento / desmayo
opakowanie envase
oparzenie quemadura
oparzyć się escaldarse
opaska, przepaska; bandaż; temblak venda
opatrunek apósito / cura
opatrunek, bandaż; opaska, przepaska vendaje
operacja intervención quirúrgica
operacja przezklinowa transesfenoidal
operacja przeznosowa lub z dostępu przezustnego lub transoralna intervención quirúrgica transnasal o transoral
operować w nagłym przypadku operar de urgencia
opłucna pleura
opona twarda (jedna z opon mózgowo-rdzeniowych) duramadre
optymalna dystrybucja aerozolu distribución óptima del
ordynator médico jefe de sección
orientuje się w czasie, przestrzeni, rozpoznaje osoby orientado en tiempo, espacio y persona
orli nos nariz aguileña / encorvada
oskrzela bronquios
osłuchiwać chorego auscultar
osłupienie (odrętwienie) pasmo
ospa viruela
ospałość, senność somnolencia
ostre zatrucie intoxicación aguda (f)
ostrożność, przezorność cautela (emplearse con)
ostry dyżur urgencias
ostrzeżenia / środki ostrożności / zachować ostrożność precauciones / advertencias
otarcie rozadura
otwór nosowy (nozdrze) orificio (nasal)
pacha axila / sobaco (pot.)
pachwina ingle
palec mały dedo meñique / auricular
palec serdeczny dedo anular
palec środkowy dedo cordial / del corazón
palec wskazujący índice
paradentoza pierodontitis
parametry życiowe constantes vitales
pasożytniczy parasitario
patologia układu krążenia patología del sistema circulatorio
paznokieć uña
pęcherz moczowy vejiga urinaria
pęcherzyk żółciowy vesícula biliar
penis pene
pępek ombligo
pępowina cordón umbilical
perystaltyka perstaltismo
pieczenie; swędzenie, świerzbenie, świąd picor
pień lewej tętnicy wieńcowej tronco de la arteria coronaria izquierda
piersi pechos / senos
pierwsza pomoc primeros auxilios
pięta talón
pigułka píldora
piszczel tibia
płaski nos nariz chata
plaster esparadrapo
plaster z opatrunkiem apósito adhesivo
plecy espalda
plomba (w zębie) empaste
plombować (ząb) empastar
płucny pulmonar
płuco pulmón
płukać gardło hacer gargarismos
płukanie żołądka lavado gástrico
płyn do płukania gardła líquido para gargarismos
płyn do przemywania; płyn do twarzy; balsam do skóry loción
płytki krwi plaquetas
po operacji mózgu intervenido quirúrgicamente en (el cerebro)
po użyciu después de usar el medicamento
pobranie krwi toma de sangre
pod nadzorem (kontrolą) lekarza bajo vigilancia médica
pod nadzorem dorosłych bajo vigilancia de los adultos
podanie aplicación
podatny na propenso a
podawać dzieciom/dorosłym emplearse en niños/adultos
podbródek mentón / barbilla
podbrzusze hipogastrio
podmiot odpowiedzialny titular
podniebienie paladar
podpaska higieniczna compresa higiénica
podrażnienie (miejscowe) irritacion (local)
podrażnienie błony śluzowej/ podrażnienie przewodów nosowych irritación de los conductos nasales
podwajać dawki doblar las dosis
podwyższone ciśnienie, nadciśnienie hipertensión
podwyższone ciśnienie/ wzrost ciśnienia krwi aumento de la tensión arterial
pokrzywka urticaria
policzek mejilla
polio poliomielitis
półkula lewa hemisferio izquierdo
położna comadrona / partera
położnik obstetra
położnik tocólogo
pomada, maść, krem pomada
pominięta dawka dosis omitida
pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) bypass; baipás
pompka dawkująca / dozująca bomba dosificadora
poród parto
poronić abortar
pośladek nalga
poszerzenie dilatación
potyliczny, karkowy, szyjny, szyjkowy cervical
powiadomić lekarza avisar al médico
powieka párpado
powiększenie narządów wewnętrznych visceromegalia
powolna spoczynkowa depolaryzacja despolarización diastólica lenta
powrócić do zdrowia recuperarse
powtórzyć czynność repetir la acción
pożądane efekty efectos deseados
prąd jonowy If corriente iónica If
precyzyjne dawkowanie dosificación precisa
preparat preparado (m)
prezerwatywa preservativo / condón
próba tuberkulinowa prueba tuberculínica
próchnica caries dentaria/dental
prosektorium sala de disección
proszek; tabletka tableta
pryszcze, krosty barros
przebyta ostatnio oparacja intervención quirúrgica reciente
przechowywać mantener
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci mantener fuera el alcance de los niños
przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños
przechowywać w temperaturze poniżej mantener a la temperatura bajo
przechylić głowę do tyłu inclinar la cabeza hacia atrás
przeciwwskazane w ciąży no usar durante el embarazo
przeciwwskazania contraindicaciones (f)
przed pierwszym podaniem antes de la primera aplicación del medicamento
przed użyciem antes de usar el medicamento
przedawkowanie sobredosificación (f) / sobredosis / intoxicación y su tratamiento
przedłużone stosowanie aplicación prolongada / emplear por tiempo prolongado
przedramię antebrazo
przedstawiciel podmiotu odpowiadającego representante del fabricante
przegroda nosowa tabique nasal
przekrwienie zapchanie, zatkanie congestión (f)
przełyk esófago
przepuklina hernia
przerwać stosowanie interrumpir la aplicación
przewlekły / chroniczny crónico
przewlekły nieżyt nosa rinitis crónica
przewód nosowy conducto nasal (m) (sequedad y irritación de los conductos nasales)
przewody (kanały) nosowe / błona śluzowa nosa conductos nasales
przeziębienie resfriado (m)
przezklinowe wycięcie przysadki mózgowej hipofisectomía transesfenoidal
przezklinowy transesfenoidal
przeznosowy transnasal
przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) angioplastia coronaria
przezustny transoral
przy ponownych podaniach durante la siguiente aplicación
Przychodnia Przyszpitalna Consultas Externas
przyjąć zgodnie z planem tomar el medicamento según lo prescrito
przyjmowanie leków recepción del medicamento
przymglenie (świadomości) innubilación (obnubilación)
przynosić ulgę w przypadku podrażnienia przewodów nosowych aliviar la irritación de los conductos nasales
przynosić ulgę w przypadku wysuszenia przewodów nosowych aliviar la sequedad de los conductos nasales
przypadkowe przedawkowanie sobredosificación accidental
przypadkowe spożycie ingestión accidental (f)
przysadka mózgowa / szyszynka hipófisis / glándula pituitaria
przyspieszenie i nieregularność pulsu acceleración e irregularidad del pulso (f)
przyspieszony rytm serca, tachykardia taquicardia
ramipryl ramipril
rana herida
rana cięta herida incisa
rana tłuczona herida contusa
ranolazyna ranolazina
rdzeń kręgowy médula espinal
rdzeniowy, szpikowy medular
reakcje alergiczne reacciones alérgicas (f)
recepta receta médica
recepta lekarska prescripción facultativa
receptory adrenergiczne receptores adrenérgicos
rewaskularyzacja revascularización
rezonans magnetyczny resonancia magnética
robić okłady poner cataplasmas
rogówka córnea
rokowanie pronóstico
ropień absceso dentario
równe źrenice pupilas isocóricas
równość źrenic isocoria
rozedma płuc enfisema pulmonar
rozkurczowy diastólico
rozpoczynać się w ciągu (działanie) inclinarse a (efecto)
rozprowadzenie kropli distribución de las gotas
rozprowadzenie roztworu distribución (de la solución) (f)
rozprzestrzeniać się (krople) facilitar la distribución de las gotas
rozprzestrzenienie kropel po całej jamie nosowej para facilitar la distribución de las gotas
rozpylacz; aerozol; butelka z pompką dawkującą nebulizador
roztwór / rozczyn solución (f)
różyczka rubeola, roséola
rumień eritema
rwa kulszowa ciática
rytm wypróżnień ritmo deposicional
ryzyko ponownej infekcji riesgo de nueva infección
rzadkoskurcz bradicardia
rzęska cilio
rzęski cilios (m)
rzeżączka blenorragia / gonococia
rzut leczenia lanzamiento de tratamiento
sączek gazowy sedal
sala operacyjna, blok operacyjny quirófano
ścięgno tendón
ścięgno Achillesa tendón de Aquiles
sekcja zwłok disección del cuerpo humano
sen sueño
serce corazón
siatkówka retina
siekacz diente incisivo
siniak cardenal / moratón
skala Glasgow GCS – escala Glasgow (nie tłumaczyć) [Glasgow Coma Scale]
skaleczenie corte
skalpel escalpelo
skład ilościowy composición cuantitativa
skład preparatu composición del preparado
skład/składniki composición/ composición cuantitativa
składanie złamań reducción de fracturas
skonsultować się z lekarzem consultar al médico
skontaktować się z farmaceutą ponerse en contacto con el farmacéutico
skórny cutáneo
skrajne wyczerpanie postración
skręcić torcer
skroń sien
skrzywienie kręgosłupa desviación de la columna vertebral
skurczowy sistólico
skuteczność leczenia eficacia del medicamento
śledziona bazo
ślepa kiszka intestino ciego
śluz nosowy moco
soczewka cristalino
sonda żołądkowa sonda estomacal
sorbitol sorbitol
specjalny skład preparatu composición especial del preparado
spirala espiral
spirala domaciczna dispositivo intrauterino
spojówka conjuntiva
sporadycznie raramente
sposób użycia preparatu normas de la correcta ~
spowodować nasilenie objawów aumentar los síntomas
spowodować nawracanie objawów ocasionar que se vuelvan los síntomas
spożycie, przyjęcie (lekarstwa) ingestión
śródbrzusze mesogastrio / región umbilical
środek (lek) udrażniający adrenergiczny descongestionante adrenérgico
środek dezynfekujący desinfectante
środek obniżający ciśnienie hipotensor
środek odurzający estupefaciente
środek podwyższający ciśnienie hipertensor
środek przeciwkurczowy antiespasmódico
środek przeczyszczający laxante
środek uspokajający calmante
środek wymiotny emético / vomitivo
środek wzmacniający; tonik tónico
środek zmniejszający przekrwienie descongestionante
śródstopie metatarso
srom vulva (f)
stabilna choroba wieńcowa enfermedad coronaria estable
statyny estatinas
staw articulación
stetoskop estetoscopio
stłuczenie contusión
stosować miejscowo / do stosowania miejscowego aplicar localmente
stosować ostrożnie / zachować ostrożność przy stosowaniu emplear con cautela
stosować preparat emplear (usar) el preparado
stosowanie leku / sposób użycia / sposób podania administración del preparado (f) / modo de empleo
stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży no usar durante el embarazo
stosowanie preparatu podczas karmienia piersią usar el medicamento durante la lactancia
stosowanie zgodnie z zaleceniami aplicación según lo prescrito
stosowany dłużej niż no emplear por el tiempo prolongado
stosowany wspomagająco aplicación ayudante
strup costra
strzykawka jeringa / jeringuilla
strzykawka jednorazowa jeringuilla desechable
substancja czynna sustancia activa (f)
substancja pomocnicza / rozczynnik excipiente (m)
substancja udrażniająca descongestionante
surowica suero sanguíneo
sutek pezón
swędzenie w gardle escozor en la garganta
swędzenie w nosie escozor en la nariz
swędzenie, świąd prurito
swędzenie, świerzbenie, świąd comezón, picazón, rascazón, prurito (m)
świadomość conciencia
świerzb escabiosis / sarna
świnka paperas
sympatomimetyczny, sympatykomimetyczny simpaticomimético
Sympatykomimetyki (leki działające pobudzająco na współczuly układ nerwowy) sustancias simpaticomimeticas
syrop jarabe
system czuciowo-ruchowy vías sensitivo-motoras
system oceny pilności przypadku SET
szczęka mandíbula
szczepienie ochronne vacunación preventiva
szczepionka vacuna
szczepionka BCG (przeciw gruźlicy) vacuna BCG
szczepionka przeciw błonnicy (dyfterytowi) vacuna antidiftérica
szczepionka przeciwtężcowa vacuna antitetánica
szew sutura
szkliwo esmalte
szmer soplo
szpik kostny médula ósea
szpital położniczy maternidad
szpital urazowy hospital de traumatología
szpitalny oddział ratunkowy UCE
szrama chirlo
sztuczna szczęka dentadura postiza
sztuczny ząb diente postizo
szybkie bicie serca aceleración del pulso
tabletka comprimido
tabletka do ssania comprimido para chupar
tabletka musująca comprimido efervescente
tampon tampón
tarczyca / gruczoł tarczycowy tiroides (m)
tchawica tráquea
tęczówka iris
temblak cabestrillo
terapia zajęciowa terapia ocupacional
tętnica arteria
tętnice nasierdziowe arterias epicárdicas
tętnice wieńcowe arterias coronarias
tętno pulso
tężec tétanos
TK, tomografia komputerowa TAC (tomografía axial computarizada)
trąd lepra
trądzik, pryszcze acné
trimetazydyna trimetazidina
trwać do (działanie) durar hasta (efecto)
trzustka páncreas
trzymać odchyloną głowę mantener la cabeza inclinada hacia atrás
tułów torso / tronco
ucho środkowe oído medio
ucho wewnętrzne oído interno
ucho zewnętrzne oído externo
uczucie zatkanego nosa (odblokowywać zatkany nos) sensación de taponamiento de la nariz (aliviar)
udar mózgu apoplejía / derrame cerebral / hemorragia cerebral
udar słoneczny insolación
udo muslo
udrożnianie zatkanego nosa / zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa descongestionar la mucosa nasal
układ krążenia sistema circulatorio
ułatwiać usuwanie wydzieliny facilitar el drenaje de las secreciones
ulga  w przypadku nadmiernego przekrwienia alivio de la congestión
ulotka dla pacjenta prospecto para el paciente
ultrasonografia ecografía
umieścić końcówkę poner el cabo
umożliwiać łatwiejsze oddychanie permitir respirar más fácil
upośledzać czynności perjudicar el funcionamiento de
upośledzać czynności rzęsek perjudicar las funciones de los cilios
uraz czaszkowo-mózgowy traumatismo craneoencefálico (TCE)
uraz mnogi politraumatismo
usunięcie ciąży aborto provocado
usunięcie przysadki mózgowej przez kość klinową (hipófisis – przysadka mózgowa, esfenoides – kość klinowa) hipofisectomia transesfenoidal
usuwać przekrwienie descongestionar
uszkodzenie lesión
uszy oído
utrzymywać się (objawy) mantenerse (los síntomas)
utrzymywanie się objawów persistencia de los síntomas (f)
uwolnienie jednej dawki preparatu w powietrze soltar una dosis del preparado al aire
użądlenie picadura
uzupełnić pominiętą dawkę completar una dosis omitida
użycie preparatu uso / empleo del preparado
w przebiegu przeziębienia en el curso del resfriado
wągier, pryszcz comedón
wata algodón hidrófilo
wątroba hígado
wątrobiany hepático
wchłonięta / spożyta / połknięta ilość cantidad ingerida
wciągnąć nosem aspirar por la nariz
wciągnąć powietrze aspirar el aire
wewnątrzotrzewnowy, śródotrzewnowy intraperitoneal
wewnątrzwątrobowy intrahépatico
węzeł zatokowy nódulo sinoauricular
wirusowe zapalenie wątroby (WZW) hepatitis vírica
wirusowy viral
wkładka dopochwowa; przepona diafragma
wkropić/ wpuścić krople /zakrapianie instilar (las gotas)
właściwości propiedades
właściwości nawilżające propiedades hidrateantes
woda oczyszczona agua purificada (f)
woda utleniona agua oxigenada
wodorofosforan sodu dwunastowodny fosfato disódico dodecahidratado
wrażliwa błona śluzowa mucosa sensible
wrażliwi pacjenci pacientes sensibles
wrażliwi pacjenci (na sympatykomimetyki) pacientes que reaccionan fuertemente a las sustancias simpaticomiméticas
wrodzony congénito
wrzód / ropień úlcera / absceso
wścieklizna rabia
wskazania indicaciones
wstrząs mózgu conmoción cerebral recuperada (CCR)
wyciąg, ekstrakt extracto
wycięcie przysadki mózgowej / hipofisektomia hipofisectomía
wyciek ropy z dziąsła piorrea
wydatny podbródek barbilla prominente (muy salida)
wydzielina secreción (nasal)
wykonywać operację w obrębie czaszki intervenir quirúrgicamente en el cráneo
wyłamywać palce ze stawów chasquear los dedos
wymaz exudado
wyprodukowano/podmiot odpowiedzialny/ producent fabricado por…/titular y fabricante
wypryski skórne erupciones cutaneas
wypukłe czoło frente abombada
wyrostek robaczkowy apéndice cecal
wysokie czoło frente despejada
wystąpić (objawy) presentarse
wystąpić sporadycznie aparecer esporádicamente
występować w postaci areozolu do nosa presentarse en la forma de nebulizador nasal
występować w postaci kropli do nosa presentarse en la forma de gotas nasales
wysuszanie / suchość sequedad (f)
wysuszenie błony śluzowej sequedad de la mucosa nasal
wysuszenie przewodów nosowych sequedad de los conductos nasales
wysypka sarpullido
wysypka (wykwity) skórna eflorescencia, erupciones cutáneas (f)
wywoływać gwałtowną reakcję na substancje reaccionar fuertemente a las sustancias
wzdęcie flatulencia
wzdłużne pęknięcie kości (też zęba); pęknięcie odbytnicy fisura
wziernik espéculo
wziernikowanie endoscopía
ząb mądrości muela cordel
ząb mądrości muela del juicio
ząb martwy diente desvitalizado
ząb mleczny diente de leche
ząb trzonowy diente molar / muela
zaburzenia alteración
zaburzenia (świadomości) / zamroczenie proste obnubilación (de la conciencia)
zaburzenia snu signos de insomnio (m) / trastornos de sueño
zaburzenia w składzie krwi alteraciones sanguíneas
zaburzenia widzenia trastornos de la vista (m)
zaburzenie rytmu serca trastorno del ritmo cardíaco
zaburzenie rytmu serca, arytmia arritmia
zaburzenie snu, bezsenność insomnio
zadrapanie arañazo / rasguño
zakatarzyć się pillar un catarro (pot.)
zalecana dawka dosis recomendada
zalecany przez lekarza recomendado por el médico
zalecenia recomendaciones (f)
założenie gipsu escayolado
założyć gips enyesar / escayolar
założyć szwy dar puntos de sutura
zapalenie cewki moczowej cistitis
zapalenie gardła faringitis
zapalenie krtani laringitis
zapalenie migdałków amigdalitis
zapalenie nerek nefritis
zapalenie opon mózgowych meningitis
zapalenie oskrzeli bronquitis
zapalenie płuc neumonía / pulmonía
zapalenie śluzówki nosa, nieżyt nosa, katar rinitis
zapalenie spojówek conjuntivitis
zapalenie stawów artitis
zapalenie ucha otitis, inflamación del oído (f)
zapalenie wyrostka robaczkowego apendicitis
zapalenie zatok (czołowych, przynosowych) sinusitis (f)
zapalenie; obrzmienie inflamación
zaparcie estreñimiento / constipación de vientre
zapelenie mózgu encefalitis
zapelenie pęcherzyka żółciowego colecistitis
zapewniać prawidłowe rozprowadzenie roztworu garantizar la distribución correcta de la solución
zapobiegać podrażnieniu błony śluzowej nosa evitar la irritación de la mucosa nasal
zapobiegać wysuszaniu błony śluzowej nosa evitar la sequedad de la mucosa nasal
zastosować leczenie aplicar terapéutica
zastrzyk przeciwtężcowy inyección antitetánica
zasypka polvo
zatkanie, niedrożność taponamiento
zatoka; pierś, łono seno
zator, udar mózgu embolia
zatruć ząb desvitalizar un diente
zatrucie intoxicación
zauważenie objawu observación del síntoma
zawał serca infarto agudo de miocardio
zawartość opakowania / sposób opakowania presentación
zawierać contener
zawiesina suspención
zawroty głowy vértigo / mareos
zażywać leki tomar medicamentos
zębina marfil (de los dientes)
zębodół alveolo
żebro costilla
zęby dziurawe dientes picados
zęby pokryte kamieniem dientes cubiertos de sarro
zęby spróchniałe dientes cariados
zespół Downa síndrome de Down
zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) síndrome de inmunodeficiencia adquirida
zespół powstrząśnieniowy síndrome postconmocional
zewnątrzwątrobowy extrahépatico
zez estrabismo
zgaga acidez
zgłosić się (do) presentarse (a)
złamanie fractura
złamanie rotura
złożyć złamanie reducir una farctura
zmiana ogniskowa lesión focal
zmniejszać ilośc wydzieliny reducir la secreción nasal
żółtaczka ictericia
źrenica pupila
zrobić sztuczne oddychanie practicar la respiración artificial
zróżnicowanie korowo-rdzeniowe diferenciación córticomedular
zwężający naczynia / czynnik zwężający naczynia / obkurczający naczynia vasoconstrictor
zwężenie ostialne/proksymalne estenosis ostial/proximal
związany z krążeniem cardiaco
zwichnięcie dislocación / luxación
zwichnięcie stawu desarticulación
zwichnięcie, skręcenie esguince
żyła vena
żylaki varices
żywotność myocardium viabilidad miocárdica
β-adrenolityki beta bloqueadores
CCR – conmoción cerebral recuperada
RCP – reflejo cutaneo-cerebral
bicze wodne chorro termal
kosmetyczka esteticista
szkoła pomaturalna escuela postsecundaria
kosmetolog cosmetólogo / cosmetóloga / especialista en cosmetología
licencjat diplomatura
licencjonowany kosmetolog cosmetólogo licenciado
Wyższa Szkoła Zawogowa Escuela Superior Profesional
kwasy wysokich stężeń ácidos de alta concentración
masaż quiromasaje / masaje terapéutico con las manos
mikrodermabrazja korundowa microdermoabrasión alúmina (con cristales de corindón)
frezarka torno (eléctrico)
makijaże okolicznościowe maquillajes especiales para celebraciones
spa spa (Sanitas per Aqua)
tlenek glinu (składnik mikrodermabrazji korundowej) óxido de aluminio (en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril [pl: szmergiel]
eksfoliacja exfoliación
mikrodermabrazja diamentowa microdermoabrasión con punta de diamante / por puntas de diamante / con puntas de diamantes
piling kawitacyjny
ultradźwięki ultrasonidos
zabiegi na twarz tratamiento facial
masaż twarzy masaje facial
zabiegi na ciało tratamientos corporales
zabiegi wyszczuplające tratamientos reductores / adelgazantes
zabiegi relaksujące tratamientos relajantes
zabiegi antycelulitowe tratamientos anticeluliticos
masaż ciała masaje corporal
masaż klasyczny masaje clasico
masaż gorącymi kamieniami masaje con piedras calientes
depilacja woskiem depilación con cera
depilacja pastą cukrową depilación con azúcar (o pasta de azúcar)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: