Wymogi formalne

June 21, 2011
  1. Czcionka 12, Times New Roman, podwójna interlinia, margines lewy i prawy3 cm, nazwisko w nagłówku, praca podpisana własnoręcznie (po wydrukowaniu)
Advertisements