June 22, 2011

Oby dzisiejszy dzień okazał się dla nas łaskawy!

Tego życzę Wam i sobie 🙂

K.

Advertisements

Miejsce pieczęci tłumacza

June 16, 2011

Pieczęć przybijamy:

– w górnym lewym rogu + prafa na nią wchodząca

– dodatkowo na pierwszej i każdej kolejnej stronie tłumaczenia w dolnym prawym rogu + parafa na nią wchodząca

– na ostatniej stronie tłumaczenia w dolnym lewym rogu, bez parafy, gdyż po prawej składamy pełen podpis


Poświadczenie zgodności PL > FR > ES

May 11, 2011

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de mariage No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – Pour extrait conforme

3) Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

4) Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué – W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony.

HISZPAŃSKI

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Se certifica la conformidad del presente extracto/de la presente copia con el contenido del acta de matrimonio No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – copia compulsada


Hello world!

April 14, 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.