Tłumaczenie nazw instytucji

June 16, 2011

Za 1. razem zostawić  nazwę  instytucji  (np. ministerstwa) w oryginale. Od razu  najlepiej podać w nawiasie tłumaczenie. Dalej można podawać samą przetłumaczoną nazwę.

Nazwę instytucji z pieczęci tłumaczymy.

Przykład: pieczęć okrągła z godłem RP i napisem Urząd miasta i gminy Psia Wólka pisać:

[sceau portant l’ embleme national de la R. de P. et  la  mention/l’  inscription:]  Mairie de la ville et de la commune Psia Wólka

W  adresach  nic  nie zmieniać, nie tłumaczyć nazw instytucji   (jeśli   ktoś  bardzo musi, można podać tłumaczenie nazwy instytucji w nawiasie)

Advertisements