Poświadczenie zgodności PL > FR > ES

May 11, 2011

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de mariage No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – Pour extrait conforme

3) Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

4) Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué – W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony.

HISZPAŃSKI

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Se certifica la conformidad del presente extracto/de la presente copia con el contenido del acta de matrimonio No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – copia compulsada

Advertisements