Pieczęci

April 20, 2011

Pieczęć podłużna

Cachet oblong

Pieczęć okrągła (z godłem…) (i z napisem wokół)

Sceau (avec l’emblème …) (et, au pourtour, une mention/inscription)

HISZPAŃSKI

Pieczęć podłużna, prostokątna – sello rectangular

Pieczęć imienna – sello personal

Pieczęć okrągła z godłem RP i napisem:… – sello redondo con el escudo de la República de Polonia y el texto:…

Właściwa pieczęć uczelni/wydziału – sello propio de la facultad

Advertisements