June 16, 2011

W tłumaczeniu uwierzytelnionym :

1)      należy podać informację o naniesionych poprawkach w istotnych częściach dokumentu (że jest duża plama albo wytarcie, albo poprawka ręczna itp.)

2)     nie trzeba tłumaczyć nazw/ adresów (lub ich elementów, np. Sp. z o.o. w nazwie dokumentu)

3)     należy  zwrócić uwage na prawidłowy opis pieczęci (szczególnie okrągłej)

4)     należy  opisać zewnętrzne cechy dokumentu (papier firmowy, znaczki skarbowe itp)

5)      pamiętać o znaczku -/- kończącym akapit i każdą linijkę kończącą się  w połowie strony

6)      trzeba odpowiednio połączyć tłumaczenie – zszyć je z kopią, a na zgięciu przybić pieczęć. Pieczęć i podpis lub parafa mają być też na każdej stronie u dołu. Na ostatniej stronie pełny podpis. Podpis nie powinien wchodzić na pieczęć. Pieczęć nie może wchodzić na tekst. Ponumerować strony tłumaczenia.

7)      podać dane tłumacza

8)       uważać, żeby nie przesadzić z uwagami tłumacza i pilnować, żeby ich forma graficzna byla jednolita (jak w nawiasie kwadratowym i kursywą, to tak ma być w całym dokumencie, a nie czasem kursywą, a czasem nie)

9)   nie tłumaczyć wpisów bezprzedmiotowych

10)   podać tytuł tłumaczenia (pamiętać o kierunku tłumaczenia – zawsze piszemy z jakiego języka tłumaczymy)

11)   jesli formularz dokumentu źródlowego jest wieloęzyczny, trzeba o tym wspomnieć w uwagach tłumacza

12)  istotne fragmenty dokumentu, w tym pieczęci ważne dla treści dokumentu, muszą być przetłumaczone, nie mogą byc tylko wspomniane w uwagach tłumacza

13)   uważać na informacje podane w formule zaświadczającej – jeśli dokument jest tłumaczony z kopii, to nie można napisać “poświadczam za zgodność z oryginałem”

14)  nie  podawać dodatkowych informacji, które nie wynikają z treści tekstu wyjściowego (nadinterpretacja)

15)  opisać elementy dokumentu,  np. godło

16) rozwinąć wszystkie skróty

17) cachet, sceau w opisach pieczęci bez rodzajnika

18)  francuskie formatowanie daty – le 01/03/2011

19)  mil –  1000 w dokumentach urzędowych

20) Tél : zamieniamy na tel: Itd. (pamiętać o spacjach i o akcentach)

21) pierwsze uwagi tłumacza zaznaczyć jako Uwaga tłumacza i dodać, że w dalszej części dokumentu będą one kursywą w nawiasach kwadratowych

22) w pl formatowanie cyfr bez kropeczek

-23) „w euro” (z małej), ale „ en Euro” (z dużej litery)

Advertisements