MEDYCZNE – tzw błędy śmiertelne i rzeczy na które trzeba uważać

June 17, 2011
– ŚCIANA a nie ścianka macicyPochwa ma ściany i sklepienia (l. mng!)- Oddzielenie się łożyska jest fizjologiczne (normalne); ODKLEJENIE SIĘ jest zdarzeniem patologicznym, występuje w przebiegu porodu przedwczesnego. Proszę bardzo na to uważać!!- PRACA PORODOWA – BŁĄD ŚMIERTELNY

– Spontané = tylko „samoistny”, SPONTANICZNY nie będzie uznawany.

– FAZA PORODU zamian OKRES PORODU jest błędem krytycznym.

– Użycie wyrażenie „mięśnie macicy” w kontekście akcji porodowej jest śmiertelnym błędem rzeczowym. Powinno być mięsień macicy!

pęknięcie krocza, nie naderwanie

wyłyżeczkowanie jamy macicy, nie łyżeczkowanie

w ciągu ­– okolicznik czasu, a nie w przeciąguW wyrażeniu-POMIMO ŻE / MIMO ŻE nie ma w środku przecinka! Proszę uważać!- w obecnym stanie wiedzy a nie przy obecnym stanie wiedzy

  – Bardzo proszę unikać używania przyimka „poprzez”. W każdym rodzaju tekstu.

Anamnese = interrgatoire = wywiad z pacjentem

antecedents medicaux = przeszłość (kardiologiczna, ginekologiczna, diabetologiczna), czyli wszelkie zdarzenia zdrowotne z przeszłości, które mogą wpływać na stan obecny pacjenta i mieć znaczenie w postępowaniu dignostyczno-leczniczym

porodu nie prowokuje się, a indukuje.

 

 

Advertisements

MEDYCZNE – charakterystyczne terminy do opisu przypadków

June 17, 2011

W pl. medycznym bezosobowe pisanie nie NOUS!!!

 

RESPECTER w j. med – obejmować 

 LOKALIZOWANIE ZMIAN 

Lésion – zawsze oznacza zmianę (może to być rana, przerwanie ciągłości tkanek, drożdżak i.in) 

Lésion est située en regard/en respect – zmiana jest zawsze gdzies usytuowana 

Lésion intéresse – obejmuje 

Lésion détient sur – rozlewa się, wychodzi poza

Lésion siège essentiellement en regard – zasadniczo w … 

WYNIKANIE 

Une lésion apparaît au décours de – w następstwie 

Consécutive à  – 

Secondaire à –  

Suite à –  

Lésion traduit qch 

Lésion siégeant au niveau de l’index traduit un choc violent – zmiana znajdująca się na palcu świadczy o mocnym uderzeniu 

Lésion survient –  

OPIS BADANIA KLINICZNEGO 

Badanie kliniczne ujawnia: 

L’examen clinique : 

 1. révèle… 

2. met en évidence… 

3. objective… 

4. retrouve… 

 W następowo przeprowadzonym cięciu…

Występujący jednoczasowo z… 

Krwotok następowy..