Co powinno się znaleźć w formułce wstępnej

May 29, 2011

-1. Informacja o dokumencie, np. Do tłumaczenia przedłożono dokument w postaci

– częściowo wypełnionego/wypełnionego odręcznie formularza

– zaświadczenia

– książeczki

– karty

– karnetu (itp.)

2. Informacja o tym, czy dokument będzie tłumaczony w całości, np. “Tłumaczenie obejmuje tylko rubryki wypełnione” albo “W tłumaczeniu pominięto instrukcje dla urzędnika wypełniającego formularz”

3. Informacja o liczbie stron i powtarzających się elementach, np. “Do tłumaczenia przedłożono umowę spółki złożoną z dziesięciu ponumerowanych stron. W prawym i lewym dolnym rogu każdej z nich znajdują się dwie odręczne parafy.”

albo “Do tłumaczenia przedłożono dokument złożony z piętnastu ponumerowanych stron. W prawym dolnym rogu każdej z nich znajduje się prostokątna pieczęć o następującej treści:”

4. Informacja o znakach szczególnych typu papier firmowy, opis nagłówka (np. w hiszpańskich aktach notarialnych), znaki wodne, uszkodzenia dokumentu, które mogą uniemozliwić odczytanie jego części.

5. Adnotacja: “Uwagi tłumacza znajdują sie w nawiasach kwadratowych”.

6. Wszelkie inne elementy widoczne na dokumencie, które mogą byc istotne, a których tłumacz nie chce opisywać w samym tłumaczeniu, bo np. mogłyby utrudnić jego odbiór, niepotrzebnie przerywając tekst tłumaczenia.

Advertisements

Formuła wstępna

April 20, 2011

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego

[Do tłumaczenia przedłożono…] -/-

[Do tłumaczenia przedłożono jednostronne ksero oryginału będącego wypisem z Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr handlowy i spółek). Dokument zawiera fragmenty w języku niemieckim, które zostały przepisane. Poniższe tłumaczenie dotyczy jedynie tekstu w języku francuskim. Elementy przekreślone jako bezprzedmiotowe nie zostały objęte tłumaczeniem.] -/-

PAMIĘTAJ O:

1)Dokument jest KOPIĄ!

2) Dokument zawiera elementy w języku X, które nie zostały objęte tłumaczeniem.

2) Pisownia nazw własnych za oryginałem.

3) Dokument zawiera wpisy korygowane pismem odręcznym.

4) Elementy przekreślone jako bezprzedmiotowe nie zostały objęte tłumaczeniem.

Traduction certifiée de la langue polonaise

[Le document présenté à la traduction est (…) consistant en (3) pages (sur papier préimprimé). Toutes les remarques de la traductrice sont écrites entre crochets, en italique.] -/-

[Le document original consiste en sept pages recto numérotées, dont la première revêtue, à l’angle supérieur gauche, du logo de l’Académie d’Education physique de Cracovie] -/-

[Le document présenté à la traduction est une copie d’une page de  l’attestation établie par le Ministère de la Santé.]

[Le document présenté à la traduction est l’extrait abrégé d’acte de naissance en forme  d’un formulaire d’une page rempli à la machine à écrire. En haut, l’emblème nationale de la  République Populaire de Pologne/République de Pologne] -/-

[Le document original consiste en une page recto de format lettre/A4, comportant, outre le texte, deux empreintes de cachets et des ratures exactement reproduites dans la traduction ci-dessous. Les remarques du traducteur figurent en italiques, entre les crochets.]

PAMIĘTAJ O:

1)  C’est une COPIE!!

2) l’extrait abrégé d’acte de naissance – odpis skrócony

3) Copie intégrale d’acte de mariage – odpis nie skrócony

HISZPAŃSKI

[Para la traducción se ha presentado un documento expedido en el papel oficial con el escudo de la República de Polonia en el encabezamiento.]

[El objeto de la traduccion es un certificado con el logotipo de … y la bandera de la Union Europea. Las notas del traductor se encuentran en corchetes.]

odpis skrócony – extracto albo copia simple

odpis zupełny – certificación literal