Co powinno się znaleźć w formułce wstępnej

May 29, 2011

-1. Informacja o dokumencie, np. Do tłumaczenia przedłożono dokument w postaci

– częściowo wypełnionego/wypełnionego odręcznie formularza

– zaświadczenia

– książeczki

– karty

– karnetu (itp.)

2. Informacja o tym, czy dokument będzie tłumaczony w całości, np. “Tłumaczenie obejmuje tylko rubryki wypełnione” albo “W tłumaczeniu pominięto instrukcje dla urzędnika wypełniającego formularz”

3. Informacja o liczbie stron i powtarzających się elementach, np. “Do tłumaczenia przedłożono umowę spółki złożoną z dziesięciu ponumerowanych stron. W prawym i lewym dolnym rogu każdej z nich znajdują się dwie odręczne parafy.”

albo “Do tłumaczenia przedłożono dokument złożony z piętnastu ponumerowanych stron. W prawym dolnym rogu każdej z nich znajduje się prostokątna pieczęć o następującej treści:”

4. Informacja o znakach szczególnych typu papier firmowy, opis nagłówka (np. w hiszpańskich aktach notarialnych), znaki wodne, uszkodzenia dokumentu, które mogą uniemozliwić odczytanie jego części.

5. Adnotacja: “Uwagi tłumacza znajdują sie w nawiasach kwadratowych”.

6. Wszelkie inne elementy widoczne na dokumencie, które mogą byc istotne, a których tłumacz nie chce opisywać w samym tłumaczeniu, bo np. mogłyby utrudnić jego odbiór, niepotrzebnie przerywając tekst tłumaczenia.

Advertisements