Przypisy – przykłady

June 17, 2012

Maurice BARDECHE, L’oeuvre de Flaubert, Paris, La Table Ronde, 1988

PINAUD, Madeleine (1993). L’ «Encyclopédie », Paris, Collection Que sais-je ? n◦2795, PUF.

WAGNER, Robert-Léon (1967). Définitions, les dictionnaires, Collection Orientation, Paris, Didier

 

Johann Wolfgang Goethe, Faust, akt I, sc. 3: Pracownia, tłum. Bernard Antochewicz, Wrocław 1978, s. 44.

Borodziej W., Chmielarz A., Friszke A., Kunert A.K.: Polska Podziemna 1939-1945. Warszawa 1990.

Torańska Teresa: Oni. Warszawa 1990

Advertisements