Templates: PL-FR & FR-PL

Pamiętaj o nagłówku z danymi tłumacza!

oraz o wyjustowaniu

 

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego

 

[Uwaga tłumacza: do tłumaczenia przedłożono jednostronną kopię oryginału będącego ………………………….. Dokument sporządzony jest na papierze z nadrukiem, wpisów dokonano maszynowo, odręcznie i komputerowo. Pola nieuzupełnione, jako bezprzedmiotowe, nie zostały objęte tłumaczeniem. Wszystkie uwagi tłumacza znajdują się w nawiasach kwadratowych i są pisane kursywą.]

[po prawej, okrągła pieczęć z godłem Rzeczypospolitej Polskiej /częściowo nieczytelnym elementem graficznym i napisem w otoku:]

[po lewej podłużna pieczęć o treści: ]

—————————————————————————————————————–

Ja, niżej podpisana, tłumacz przysięgły języka francuskiego, XXXXXXXXXXXXXX, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku francuskim.

Nr rep. 12/2011

Kraków, dnia 22.06.2011

PIECZĘĆ       podpis

 

Pamiętaj o nagłówku z danymi tłumacza!

oraz o wyjustowaniu

Traduction certifiée de la langue polonaise

[Remarque de la traductrice : le document présenté à la traduction est une copie de XXXX  d’une page en forme d’un formulaire rempli à la machine à écrire. La traduction ne comprend pas les rubriques sans mention. Toutes les remarques de la traductrice entre crochets, en italique.]

      

[au milieu, sceau portant l’emblème  national  de la République de Pologne, au pourtour,  la mention :]

[à droite, cachet oblong portant la mention partiellement illisible :]

                                       

—————————————————————————————————————–

Je soussignée, traductrice jurée de la langue française et polonaise,

XXXXXXXX, certifie la présente traduction conforme au document en langue polonaise m’ayant été soumis.

Rép. N◦ : 10/2011

Cracovie, le 22/06/2011

PIECZĘĆ PODPIS

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: