Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny -/-

[poniżej tłumaczenie na kilkanaście języków] -/-

-/-

(A) Numer rejestracyjny pojazdu -/-

(B)  Data pierwszej rejestracji pojazdu -/-

(C.1) Dane posiadacza pojazdu -/-

(C.4) a) Wpis informujący, że posiadacz dowodu rejestracyjnego jest właścicielem pojazdu -/-

(D.1) Marka -/-

(D.2) Typ, wariant (jeśli występuje), wersja (jeśli występuje) -/-

(D.2.1) Krajowy numer identyfikacyjny typu pojazdu (w przypadku homologacji WE) -/-

(D.3) Nazwa handlowa -/-

(E) Numer identyfikacyjny pojazdu -/-

(F.1) Maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg)
(F.2) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg) -/-
(F.3) Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg) -/-

(G) Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1 w stanie gotowym do jazdy -/-

(G.1) Masa własna pojazdu -/-

(H) Okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie -/-

(I) Data wydania dowodu rejestracyjnego -/-

(J) Kategoria pojazdu (WE) -/-

(J.1) Przeznaczenie pojazdu -/-

(J.3) Nadwozie -/-

(K) Numer świadectwa homologacji (jeśli występuje) -/-

(P.1) Pojemność skokowa silnika (w m3) -/-

(P.2) Maksymalna moc netto silnika (w kW) -/-

(P.3) Rodzaj paliwa -/-

(P.6) Moc obliczana dla celów urzędowych -/-

(S.1) Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy -/-

(U.1) Poziom natężenia hałasu w czasie postoju (w db/A) -/-

(U.2) Obroty silnika (w min-1) -/-

(V.7) Poziom emisji CO2 (w g/km) -/-

(V.9) Wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na mocy dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG.-/-[GG1] 


(X.1) Termin badania technicznego -/-

(Y.1) Wysokość podatku regionalnego w euro -/-

(Y.2) Wysokość podatku przeznaczonego na kształcenie zawodowe kierowców w euro -/-

(Y.3) Wysokość podatku za dodatkową emisję CO2 lub wysokość opłaty ekologicznej w euro -/-

(Y.4) Wysokość podatku za wydanie/ew.sporządzenie dowodu rejestracyjnego w euro -/-

(Y.5) Wysokość opłaty za wysyłkę/ew. wydanie dowodu rejestracyjnego w euro -/-

(Y.6) Suma podatków i należności w euro [GG1] -/-

-/-

(X.1) Terminy badań technicznych -/-

[naklejka o treści:] test bezpieczeństwa – 7.07.11 – 67515251 -/-

[pionowy napis o treści:] Posiadacz przedmiotowego dowodu jest zobowiązany zgłosić wszelkie zmiany pod karą przewidzianą przez kodeks drogowy -/-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: