MEDYCZNE – tzw błędy śmiertelne i rzeczy na które trzeba uważać

– ŚCIANA a nie ścianka macicyPochwa ma ściany i sklepienia (l. mng!)- Oddzielenie się łożyska jest fizjologiczne (normalne); ODKLEJENIE SIĘ jest zdarzeniem patologicznym, występuje w przebiegu porodu przedwczesnego. Proszę bardzo na to uważać!!- PRACA PORODOWA – BŁĄD ŚMIERTELNY

– Spontané = tylko „samoistny”, SPONTANICZNY nie będzie uznawany.

– FAZA PORODU zamian OKRES PORODU jest błędem krytycznym.

– Użycie wyrażenie „mięśnie macicy” w kontekście akcji porodowej jest śmiertelnym błędem rzeczowym. Powinno być mięsień macicy!

pęknięcie krocza, nie naderwanie

wyłyżeczkowanie jamy macicy, nie łyżeczkowanie

w ciągu ­– okolicznik czasu, a nie w przeciąguW wyrażeniu-POMIMO ŻE / MIMO ŻE nie ma w środku przecinka! Proszę uważać!- w obecnym stanie wiedzy a nie przy obecnym stanie wiedzy

  – Bardzo proszę unikać używania przyimka „poprzez”. W każdym rodzaju tekstu.

Anamnese = interrgatoire = wywiad z pacjentem

antecedents medicaux = przeszłość (kardiologiczna, ginekologiczna, diabetologiczna), czyli wszelkie zdarzenia zdrowotne z przeszłości, które mogą wpływać na stan obecny pacjenta i mieć znaczenie w postępowaniu dignostyczno-leczniczym

porodu nie prowokuje się, a indukuje.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: