MEDYCZNE – charakterystyczne terminy do opisu przypadków

W pl. medycznym bezosobowe pisanie nie NOUS!!!

 

RESPECTER w j. med – obejmować 

 LOKALIZOWANIE ZMIAN 

Lésion – zawsze oznacza zmianę (może to być rana, przerwanie ciągłości tkanek, drożdżak i.in) 

Lésion est située en regard/en respect – zmiana jest zawsze gdzies usytuowana 

Lésion intéresse – obejmuje 

Lésion détient sur – rozlewa się, wychodzi poza

Lésion siège essentiellement en regard – zasadniczo w … 

WYNIKANIE 

Une lésion apparaît au décours de – w następstwie 

Consécutive à  – 

Secondaire à –  

Suite à –  

Lésion traduit qch 

Lésion siégeant au niveau de l’index traduit un choc violent – zmiana znajdująca się na palcu świadczy o mocnym uderzeniu 

Lésion survient –  

OPIS BADANIA KLINICZNEGO 

Badanie kliniczne ujawnia: 

L’examen clinique : 

 1. révèle… 

2. met en évidence… 

3. objective… 

4. retrouve… 

 W następowo przeprowadzonym cięciu…

Występujący jednoczasowo z… 

Krwotok następowy..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: