Poświadczenie zgodności PL > FR > ES

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de mariage No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – Pour extrait conforme

3) Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

4) Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué – W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony.

HISZPAŃSKI

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Se certifica la conformidad del presente extracto/de la presente copia con el contenido del acta de matrimonio No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – copia compulsada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: